Spring Data MongoDB - Core


Spring Data MongoDB - Core

MongoDB support for Spring Data

Provided las dependencias (2)

Grupo / Artefacto Versión Versión Más Reciente
com.querydsl » querydsl-apt 4.4.0 5.0.0
javax.enterprise » cdi-api 1.0 2.0.SP1